Användandet av "cookie", internetkakor, hos The Uppsala English Bookshop på webbplatsen

Den här webbplatsen använder sig av så kallade cookies, internetkakor för webbplatsen skall fungera. En internetkakor är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker webbplatsen. Vill du inte acceptera internetkakor kan du själv ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies inte lagras. I webbläsaren kan du även radera lagrade internetkakor. Läs hjälpen för din webbläsare för mer information. Du kan besöka bokhandeln på nätet även om du nekar lagring av internetkakor. Kundvagnen och vissa funktioner i bokhandeln kommer dock ej att fungera.

Vi använder kakor för:

  • för webbplatsens allmänna funktion
  • kundvagn när du handlar på ueb.se
  • tredjepartskakor från Google för samla och sammanställer besöks-statistik
  • tredjepartskakor från Instagram och Twitter för respektives funktioner

Du är alltid välkommen att ringa, eposta eller besöka oss i bokhandeln om du vill beställa eller har frågor. Du kan läsa mera om internetkakor hos: Post och Telestyrelsen

Use of internet cookies at the website

This web site use cookies for the on-line bookshop.

A cookie is a small text file that is stored on you computer when you visit the website. You can set you browser to automatically refuse to accept cookies if you so choose. Via the web browser you can also delete any stored cookies. Refer to the help for your web browser. You can visit the on-line bookstore even if you refuse cookies. The shopping-basket and other functions will not work though. So you will not be able to place orders via www.

Vi use cookies to:

  • for the general function of the website
  • shopping basket when you order at ueb.se
  • third party cookies from Google to collect and aggregare visitor statistics
  • third party cookies  from Instagram and Twitter for their respective function

You are welcome to call, email or visit us if you want to order or have questions. More official info in swedish: Post och Telestyrelsen

Developed in cooperation with:

Multimediaambassaden, Mats Rytther